Oferta Biura Rachunkowego z Wrocławia


"Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy. A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich dla ciebie jest miłość do tego, co się robi." - Steve Jobs


Pełna Księgowość (Księgi Handlowe)


Usługi księgowe Księgowa Wrocław obejmuje:

 • na bieżąco ewidencjonujemy operację gospodarcze,
 • na dzień rozpoczęcia działalności tworzymy zakładowy planu kont,
 • przeprowadzamy kontrolę dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
 • prowadzimy księgę główną, pomocniczą, ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związane z obsługiwaną działalnością,
 • dla firm mikro i małych – sporządzimy standardową politykę rachunkowości,
 • udostępniamy w systemie podstawowe raporty finansowe,
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne (obowiązkowe) i na wezwanie US, które są zawsze dostosowane do najnowszych wymagań Ministerstwa Finansów,
 • sporządzamy i wysyłanie deklaracje podatkowe i informacje podatkowe (np. ORDU, IFT1 i IFT2),
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe oraz wspieramy zarząd przy sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności,
 • wspieramy zarządy przy przeprowadzeniu rocznych inwentaryzacji,
 • rozliczamy rozrachunki,
 • prowadzimy rachunkowość NGO i sporządzamy sprawozdanie finansowego wg załącznika nr 6 do UOR,
 • podatkowo i księgowo rozliczamy uzyskane dotacje,
 • informujemy i przypominamy o płatnościach zobowiązań podatkowych,
 • na bieżąco wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, a w przypadku zagadnień wydających opinie doradcy podatkowego, przedstawiamy stosowna ofertę,
 • w ciągu roku sporządzimy bezpłatnie na prośbę stałych Klientów jeden śródroczny bilans i rachunek zysków i strat – np. na potrzeby banku lub leasingu,
 • w przypadku transakcji wymagających poboru podatku u źródła wyliczymy jego wysokość lub zastosujemy zwolnienie zgodnie z przepisami. Sporządzimy wszelkie deklaracje i informacje z tym związane,
 • rozliczamy sprzedaż na Amazon, eBay, Allegro i innych marketplace,
 • pomagamy w rejestracji VAT w krajach EU,
 • pomagamy w rejestracji OSS i sporządzamy wszelkie deklaracje.


Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów


Tradycyjnie i online

 • prowadzimy rozliczenia Klienta w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów (ryczałt),
 • sporządzamy miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • generujemy i wysyłamy Jednolite Pliki Kontrolne,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe,
 • sporządzamy wszelkie rozliczenia w zakresie podatku VAT i Vat UE,
 • reprezentujemy podatników przed US, ZUS związa z obsługiwaną działalnością.


Dodatkowe usługi


Realizowane na życzenie klienta

 • wyprowadzamy powstałe przed naszą usługą zaległości księgowe,
 • wspieramy przy wyborze form i zasad opodatkowania,
 • przeprowadzamy wszelkie prace związane z przejściem z KPIR na księgi handlowe,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS, NBP,
 • opracowujemy indywidualną politykę rachunkowości,
 • przygotowujemy na życzenie Klienta sprawozdania finansowe w ciągu roku obrachunkowego, np. do banku,
 • wspieramy Klientów przy aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • świadczymy usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • reprezentujemy klientów przed US, ZUS nie związane z obsługiwaną działalnością oraz przed innymi instytucjami,
 • przygotowujemy pełną dokumentację księgową i rozliczenia podatkowe dotyczące likwidacji, przekształcenia i innych zmian w spółkach. Wspieramy klientów przy wszelkich reorganizacjach działalności i optymalizacjach procesów,
 • wspieramy klientów przy rozliczeniach ulg w tym B+R, IP BOX, i inne,
 • uzupełniamy ewidencję o MPK lub opieramy raportowanie o wymagania grupowe w tym w języku angielskim,
 • przygotowujemy raporty i zestawienia na potrzeby raportowania wyników w tym w języku angielskim,
 • współpracujemy z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania finansowego klienta,
 • wspieramy Klientów przy procesie wprowadzanie e-obiegu dokumentów.Kadry i płace


W tym outsourcing kadrowo-płacowy
Co robimy w cenie naszych usług?

  • reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami publiczno-prawnymi: ZUS, PIP, PFRON, US, UP,
  • zakładamy i prowadzimy akta osobowe,
  • sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS,
  • sprawdzamy i uzupełniamy teczki pracownicze przy rozpoczęciu współpracy,
  • przygotowujemy dokumenty pracownicze (zatrudnienie, porozumienia, zwolnienie),
  • tworzymy listy płac wg wszystkich systemów płacowych,
  • rozliczamy podatek od osób fizycznych,
  • generujemy paczki przelewów wynagrodzeń,
  • przygotowujemy raporty na temat zatrudnienia oraz dane na potrzeby statystyki,
  • deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40 oraz sprawozdanie RP-7 sporządzamy bezpłatnie za okres, w którym pracownik był prowadzony przez Biuro Petra,
  • rozliczamy nieodpłatne świadczenia, wpieramy klientów przy wprowadzaniu optymalnych narzędzi motywacyjnych,/
  • przygotowujemy raporty na temat zatrudnienia oraz dane na potrzeby statystyki,
  • rozliczamy nieodpłatne świadczenia, wpieramy klientów przy wprowadzaniu optymalnych narzędzi motywacyjnych.
  Outsourcing kadrowo-płacowy dedykowany jest dla naszych klientów usług księgowych,jak również dla tych, którzy zatrudniają pracowników dla firm, które są zainteresowane wydzieleniem działu kadrowego poza swoje struktury w ramach outsourcingu.


Petra24


Wsparcie systemu IT dla Twojej firmy:

 • Profesjonalny i intuicyjny program do prowadzenie księgowości online.
 • Umożliwia wgląd do dokumentacji firmy przez 24/7.
 • Wielojęzyczny interfejs, który każdy klient może wybrać sam.
Petra24 oferowany przez Biuro Rachunkowe Wrocław to system, który jest regularnie unowocześniany na potrzeby naszych klientów. Zapewniamy wprowadzenie użytkownika do programu, a także jesteśmy do dyspozycji klienta w przypadku jakichkolwiek trudności bądź wątpliwości.


Biuro rachunkowe - cennik

Nie stosujemy jednego sztywnego cennika, ponieważ do każdego klienta zawsze podchodzimy indywidualnie. Każda firma jest inna, a zatem wymaga innego podejścia w tym również innej wyceny, która jest zależna od ilości pracy wykonywanej dla danego przedsiębiorcy. Stałym Klientom oferujemy rabaty i promocje.

Poniżej oferta naszych cen minimalnych, które można odnieść do działalności nowo powstającej lub nie generującej zbyt wielu dokumentów.

 • Księgi handlowe: od 500,00 zł netto.
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów od 200,00 zł netto.
 • Ewidencja podatku zryczałtowanego – od 200,00 zł netto.
 • Kadry i płace – od 55,00 zł netto za 1 pracownika. Umowy cywilno-prawne (zlecenie, dzieło – bez ZUS) – 40,00 zł netto od umowy.

Zapytaj o wycenę


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Biuro rachunkowe Petra z Wrocławia

  parallax background
   

  Nowoczesna księgowość w zasięgu ręki!

  Nasza oferta na usługi księgowe skierowana jest szczególnie do tych przedsiębiorców, którzy doceniają komfort i spokój oraz chcą mieć dane swojej firmy “pod ręką” oraz dla firm nowocześnie zarządzanych i szybko rozwijających się.